Spracovanie osobných údajov

 1. Registráciou udeľujete súhlas pre spoločnosť URBITECH s.r.o. (Zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, vložka č. 34348/R), so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 50 749 587, (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady Európskej únie č. 2016/679 (ďalej len "Zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov") a súvisiace právne predpisy, a právne predpisy zapracovávajúce predpisy EÚ apod., spracovávala tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • adresu bydliska
  • e-mail
  • telefónne číslo
  • pohlavie (len pre niektoré obce / mesta)
  • dátum narodenia (len pre niektoré obce / mesta)
 2. Meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mail (pre niektoré obce / mesta tiež pohlavia a dátum narodenia) je nutné spracovať za účelom zasielania informácií z obcí, s ktorými Správca spolupracuje. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu plnenia zmluvy, ktorú Správca uzavrel vo veci služby Hlásenierozhlasu.sk s danou obcou alebo obcami, ktoré sa užívateľ rozhodne sledovať a dostávať z nej aktuálne informácie.
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje Správca. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom a obcami, ktoré službu Hlásenierozhlasu.sk využívajú.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom a obcami, ktoré službu Hlásenierozhlasu.sk využívajú.
 5. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Zákonov a nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Registráciou potvrdzujete, že máte viac ako 16 rokov, vyššie uvedenému textu ste porozumel v plnom rozsahu, je pre Vás písaný zrozumiteľným jazykom a ste si vedomý ako subjekt údajov svojich práv.

Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...