Prosím čakajte...

Pošta Šišov

8. 4. 2020 13:35

Vedúca pošty v Šišove oznamuje, že pošta bude v dňoch od 8.4. do odvolania otvorená PO UT ŠT PI: 8:20–11:00, 11:30–13:00 a ST: 8:20–11:00, 14:00–17:00.

Čítať viac

Oznámenie obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Šišov

Upozornenie

26. 3. 2020 12:24

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID-19 Vás MV SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje,že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Upozorňujeme všetkých seniorov na nové praktiky podvodníkov.Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by ste boli svedkami obdobného konania, je potrebné kontaktovať políciu na č. 158.

Čítať viac

Oznámenie obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Šišov

Zberné miesto

16. 3. 2020 16:06

Obec Šišov oznamuje občanom, že zberné miesto za budovou Kultúrneho domu Šišov bude od 16. 3. 2020 minimálne po dobu 14 dní zatvorené.

Čítať viac

Oznámenie obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Šišov

Stavebný úrad

16. 3. 2020 11:07

Obec Šišov oznamuje, že v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa a preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 odkladá všetky správne a stavebné konania s platnosťou od 16. 3. 2020 na dobu minimálne 14 dní. Zároveň obec oznamuje, že v tomto období z toho istého dôvodu nebude prijímať ani nové žiadosti týkajúce sa správneho a stavebného konania.

Čítať viac

Oznámenie obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Šišov

Detské ihrisko

16. 3. 2020 11:06

Obec Šišov oznamuje, že dňom 16. 3. 2020 je zakázaný vstup na detské ihrisko v obecnom parku. Dôrazne žiadame rodičov, aby predmetný zákaz rešpektovali, nakoľko koronavírus COVID-19 prežíva na hladkých a kovových povrchoch až 72 hodín.

Čítať viac

Oznámenie obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Šišov

Obecný úrad

16. 3. 2020 11:05

Obec Šišov na základe mimoriadnych opatrení vlády Slovenskej republiky sprísňuje opatrenia a pristupuje k obmedzeniu osobného kontaktu na minimum. Z tohto dôvodu bude obecný úrad od 16. 3. 2020 až do odvolania zatvorený. Pri vybavovaní bežnej agendy odporúčame komunikovať telefonicky alebo elektronicky.Tel. kontakt: starostka – 0908 53 67 57 matrika, podateľňa – 0907 28 20 78, pokladňa – 0915 376 155 E-mailový kontakt: obecsisov@gmail.com, starostkasisov@gmail.com Za pochopenie ďakujeme.

Čítať viac

Oznámenie obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Šišov

Ambulancia všeobecného lekára

13. 3. 2020 13:16

Na základe mimoriadnej situácii: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Dagmar Tvrdá vyzýva všetkých obyvateľov – pacientov, hlavne s chronickým ochorením, aby osobne nenavštevovali v priebehu 14 dní ambulanciu. Na predpis liekov je potrebné využívať telefonickú komunikáciu.

Čítať viac

Neprítomnosť lekárov, zmena ordinačných hodín Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Šišov

Zubná ambulancia Šišov

13. 3. 2020 13:15

Z dôvodu eliminovania výskytu Koronavírusu zatvárame ambulanciu od 16.3. do 27.3.2020 podľa výskytu počtu nakazených. Len veľmi akútne stavy!!! ošetria lekári podľa rozpisu služieb. Bližšie info na úradnej tabuli a web stránkach obce.

Čítať viac

Neprítomnosť lekárov, zmena ordinačných hodín Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Šišov

Vytvorené službou: Hlásenierozhlasu.sk