Prosím čakajte...

Zber plastov

8. 4. 2020 14:02

Oznamujeme občanom, že 10.04.2020 – v piatok sa uskutoční zber plastov, tak ako bol plánovaný.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Lúka

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu

7. 4. 2020 16:27

Na základe uznesenia vlády SR č. 207/2020 bolo na území SR vyhlásené rozšírenie núdzového stavu, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8.4.2020 – 00:00 hod do 13.04.2020 – 23:59 hod. Výnimky sa vzťahujú na osoby:

  • ktoré pôjdu do alebo zo zamestnania
  • na nákup v nevyhnutnom rozsahu – potraviny, lieky, krmivo pre zvieratá, pohonné hmoty v rámci okresu
  • zabezpečenie starostlivosti o deti, príbuzného, ktorý je odkázaný na opatrovanie a zvieratá v rámci okresu
  • osoby , ktoré pôjdu do zdrav. zariadenia a ich doprovod
  • pohreb blízkej osoby
  • osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci okresu

Čítať viac

Platí od: 8. 4. 2020 0:00   Platí do: 13. 4. 2020 23:59  
Krízové hlásenie Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Lúka

Zber elektroodpadu

7. 4. 2020 16:08

Oznamujeme občanom, že od 14.4. do 17.4. 2020 bude v našej obci zber elektroodpadu. Občania môžu v tomto termíne vyložiť pred svoje domy elektroodpad a pracovníci obce Lúka ho vyzdvihnú. Patria sem všetky elektrospotrebiče – nerozobraté a nepoškodené! Žiarivky, batérie, akumulátory, suché galvanické články.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Lúka

Oznam ZŠ s MŠ Lúka 135

30. 3. 2020 11:55

• prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach od 30. 3. 2020 až do odvolania • zrušenie celoslovenského testovania T9–2020, ktoré malo byť 1. 4. 2020 • prihlášky na stredné školy treba podať do 15. 5. 2020, nebude potrebné lekárske potvrdenie • prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najskôr po 2 týždňoch od návratu do škôl najneskôr do 30. 6. 2020 • zápis žiakov do 1. ročníka sa má uskutočniť v termíne od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez prítomnosti detí, podľa možností elektronicky • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Lúka 135 oznamuje, že náhradný termín zápisu detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 20. apríla 2020. Čas a podrobnosti upresníme podľa aktuálnej situácie • zápis detí do materskej školy od 30. 4. do 31. 5. 2020, nebude potrebné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – rodičov budeme informovať • MŠVVaŠ rozbehne portál http://www.ucimenadialku.sk/ na informácie pre žiakov, rodičov, učiteľov a na vzdelávanie • denné televízne vysielanie pre žiakov – od 9:15 do 11.00 hod. (100 minút)

Čítať viac

Platí od: 30. 3. 2020 12:25  
Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Lúka

Vytvorené službou: Hlásenierozhlasu.sk