Prosím čakajte...

Rušenie niektorých autobusových liniek

26. 11. 2021 15:15

Oznamujeme Vám, že z dôvodu veľkého počtu vodičov autobusov neschopných práce pre COVID sa dňom 29.11.2021 rušia tieto vybrané spoje liniek, ktoré premávajú aj cez Vašu obec. Informujte prosím občanov Vašej obce. Prikladám cestovné poriadky upravené od 29.11.2021

Čítať viac

Platí do: 13. 12. 2021 15:11  
Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Lúka
Prílohy k hláseniu
204408.pdf Stiahnuť
204426.pdf Stiahnuť

Oznam o kompostovaní

3. 11. 2021 7:37

Vážení občania,
do vašich domácností alebo schránok sme doručili „Čestné vyhlásenie“ o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, ktoré je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti a odovzdať ho na Obecnom úrade v Lúke najneskôr do 30.11.2021. Toto čestné vyhlásenie bude slúžiť na preukázanie skutočnosti, že v obci kompostuje biologicky rozložiteľný odpad 100% domácností.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V zákone je tiež stanovená výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jednou z výnimiek je, ak obec preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách. Tým potvrdíte, že biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vyprodukujete vo vašej domácnosti, viete zhodnotiť.
Ak budú domácnosti kompostovať, nebude potrebné navyšovať náklady na zavedenie zberu tohto odpadu. Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad.

Ing. Marian Haluza
starosta obce Lúka

Čítať viac

Platí do: 31. 12. 2021 12:00  
Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Lúka

Vytvorené službou: Hlásenierozhlasu.sk