Prosím čakajte...

Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

7. 4. 2020 15:11

Vyhlasenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou. v prílohe

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky
Prílohy k hláseniu
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf Stiahnuť

Obmedzenie pohybu osôb počas Veľkej noci

6. 4. 2020 22:01

Voľný pohyb osôb vláda obmedzí na obdobie od stredy 8. apríla od 00.00 h až do pondelka 13. apríla do 23.59 h.

Výnimkou sú:,cesty do a zo zamestnania a v spojitosti s výkonom podnikateľských činností,,náku­py,,návšteva lekára,,pobyt v prírode v rámci toho istého okresu,,pohreb príbuzného,,sta­rostlivosť o príbuzného či susedská výpomoc. V prípade Bratislavy a Košíc platí nariadenie v rámci mesta. Vláda zakázala počas týchto dní uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany, za nerešpektovanie hrozia postihy. Vláda od 8. apríla do 17. apríla 2020 obnoví kontroly na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky

OZNAM PRE CESTUJÚCICH SAD Humenné

6. 4. 2020 9:49

Vláda SR a Ústavný krízový štáb zaviedli opatrenia smerujúce k zastaveniu rsp. spomaleniu šírenia vírusu. Zvýšená mobilita obyvateľstva je v tomto čase nežiadúca a pohyb má byť obmedzený len na nevyhnutné cesty. Z toho dôvodu , Prešovský samosprávny kraj NARIADIL prerušiť zabezpečenie dopravy na jeho území v dátume od10.4.2020 do 13.4.2020 (t.j. piatok, sobota, nedeľa a pondelok ) počas Veľkonočných sviatkov.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky

Oznam riaditeľky ZŠ Hanušovce nad Topľou

2. 4. 2020 9:27

Vedenie ZŠ v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom/zákonným zástupcom všetkých školopovinných detí, vrátane žiakov 0.ročníka tejto školy nasledovné: Vzhľadom na situáciu – prerušenie vyučovania na školách z dôvodu predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 v ktorej sme sa ocitli my učitelia, vy rodičia a predovšetkým vaše školopovinné deti – naši žiaci, Vás touto cestou chcem v mene učiteľov základnej školy v Hanušovciach nad Topľou požiadať o spoluprácu. Keďže obdobie od 16.3.2020 je prerušením vyučovania, nie obdobím školských prázdnin, počas tohto výnimočného režimu vzdelávanie žiakov prebieha samoštúdiom prostredníctvom elektronickej komunikácie (edupage, ale aj mail, messenger, facebook, či telefonický kontakt) s učiteľmi základnej školy. Chcela by som Vás – rodičov (ako zákonných zástupcov) poprosiť o to, aby ste dohliadli na samoštúdium svojich detí v domácom prostredí. Nakoľko učitelia ani po dvoch týždňoch domáceho samoštúdia nemajú žiadnu spätnú väzbu od takmer väčšiny svojich žiakov, či dané úlohy zvládajú, či učivu rozumejú, žiadam vás preto o spoluprácu. Každý učiteľ zvolil individuálnu formu prístupu, vzdelávania a zadávania úloh, preto sa informujte u svojich triednych učiteľov. Skúste komunikovať so svojimi deťmi aké úlohy dostali, nech vám ich aj ukážu, či ich majú vypracované, s čím mali problémy. Konzultujte aj so svojimi triednymi učiteľmi – mailom, telefonicky. Iba vzájomným porozumením, obojstrannou komunikáciou a spätnou väzbou sa nám môže podariť zvládnuť toto pre všetkých náročné obdobie. Ďakujem za porozumenie a teším sa na Vašu spoluprácu. Verčimáková Natália, RNDr. – riaditeľka Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky
Prílohy k hláseniu
OznamOcU.docx Stiahnuť

Zmena autobusovej dopravy SAD Prešov

31. 3. 2020 17:28

Od zajtra 01.04.2020, dochádza na základe rozhodnutia VÚC, PSK, Odboru dopravy k prechodu na mimoriadny režim. Ruší sa sobotňajšia prevádzka a cestovné poriadky budú vedené v prázdninovom režime s obmedzením niektorých spojov. Aktuálne CP v prílohe.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky
Prílohy k hláseniu
sad presov 2.pdf Stiahnuť
sad presov 3.pdf Stiahnuť
sad presov.pdf Stiahnuť

Zmena autobusovej dopravy SAD Michalovce

31. 3. 2020 17:25

Od zajtra 01.04.2020, dochádza na základe rozhodnutia VÚC, PSK, Odboru dopravy k prechodu na mimoriadny režim. Ruší sa sobotňajšia prevádzka a cestovné poriadky budú vedené v prázdninovom režime s obmedzením niektorých spojov. Aktuálne CP v prílohe.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky
Prílohy k hláseniu
sad michalovce.pdf Stiahnuť

Harmonogram vývozu odpadu

31. 3. 2020 17:08

Vývoz odpadu sa NEMENÍ a ostáva v platnosti podľa zverejneného harmonogramu. O prípadných zmenách Vás budeme vopred informovať. OcÚ

Čítať viac

Výkup, zber Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky

Zmena autobusovej dopravy SAD Humenné

31. 3. 2020 16:20

Od zajtra 01.04.2020, dochádza na základe rozhodnutia VÚC, PSK, Odboru dopravy k prechodu na mimoriadny režim. Ruší sa sobotňajšia prevádzka a cestovné poriadky budú vedené v prázdninovom režime s obmedzením niektorých spojov. Aktuálne CP v prílohe.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Medzianky
Prílohy k hláseniu
713405.pdf Stiahnuť
713407.pdf Stiahnuť
713423.pdf Stiahnuť

Vytvorené službou: Hlásenierozhlasu.sk