Prosím čakajte...

Nové pravidlá nakupovania od 30.3.2020

29. 3. 2020 19:11

S účinnosťou od 30. marca do odvolania je možný vstup do obchodu a pobyt v obchode len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, a pod.) a jednorazovými rukavicami. Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy , t.j. v obchode môže byť max. 1 nakupujúca osoba. V radách medzi nakupujúcimi musí byť odstup minimálne 2 metre. Žiadame vás o dodržiavanie pravidiel!

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Hurbanova Ves

Od 28.3.2020 0:00 je vyhlásený na území SR NÚDZOVÝ STAV

28. 3. 2020 11:17

Núdzový stav podľa platnej legislatívy znamená:

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

(2) Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

(3) V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

 1. obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
 2. uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
 3. obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
 4. obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
 5. obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
 6. obmedziť doručovanie poštových zásielok,
 7. obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
 8. obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
 9. obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
 10. zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
 11. zakázať uplatňovanie práva na štrajk,
 12. vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

(4) V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády

 1. nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 2. povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Hurbanova Ves

Povinnosť nosiť na verejnosti rúška

26. 3. 2020 9:33

Vážení občania upozorňujeme vás na rozhodnutie hlavného hygienika SR, ktorým sa všetkým osobám zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Hurbanova Ves
Prílohy k hláseniu
A_Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf Stiahnuť
Ruska_navod_letak.png Stiahnuť

Ovocie a zelenina

25. 3. 2020 9:13

Dobrý deň prajem Vám všetkým , obraciame sa na Vás s veľmi komfortnou ponukou a zároveň s pomocou venovanou Vám občanom obce Hurbanova Ves. Ako dodávateľská spoločnosť Regionall Expres SK s.r.o., ktorá je zameraná na dodávanie čerstvej zeleniny a ovocia + potravinárskych výrobkov, sa obraciame na Vás s možnosťou zásobovať Vás a Vaše rodiny týmto sortimentom v situácii pre nikoho nie priaznivej …Chceme Vás aspoň touto formou odbremeniť a postarať sa o Vás a Vaše zdravie komfortným závozom potravín priamo do Vašej obce ..

 • V prílohe Vám zasielam Aktuálny ponukový list sortimentu, ktorým disponujeme..

3 Podmienky zabezpečenia donášky tovaru :

 1. Individuálna objednávka závozu do Vašej obce je v hodnote min. 50€
 2. Ak by sa však jednalo o Spoločnú objednávku na závoz do celej obce (pri dohode medzi Vami ,rodinami, susedmi, občanmi) súčet všetkých objednávok musí byť min. 200€
 • samozrejme poskytujeme možnosť individuálneho vychystania objednávok podľa mien ,aby ste pri zložení tovaru nemali starosť a robotu celkovú objednávku ešte prerozdeľovať ..

3. Možnosť platby len vopred bankovým prevodom a následným zaslaním screenu na mail/SMS o bankovom prevode sumy celkovej alebo jednotlivej objednávky (Obchodná zástupkyňa Vás vopred bude informovať o presných sumách objednávok )

 • po obdržaní screen dokladu o prevode Vám bude tovar expedovaný na jedno centrálne miesto vo Vašej obci, kde si tovar môžete vyzdvihnúť

Sme seriózna spoločnosť, ktorá už je vyše 4 rokov zameraná na dovoz čerstvého sortimentu. Radi Vám pomôžeme v tejto situácii vyhnúť sa preplneným supermarketom a prežiť túto situáciu v zdraví a v komforte ..

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok som Vám kedykoľvek k dispozícii ..

S prianím Pekného dňa a hlavne zdravia

Mgr.Silvia Štefaňáková Manažér obchodného oddelenia +421948873133 stefanakova@re-ex.sk

Regionall Express SK, s.r.o. IČO: 46784837 IČDPH: SK2023581186

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Hurbanova Ves
Prílohy k hláseniu
Domácnosti cenník ostatných produktov.pdf Stiahnuť
Domácnosti zelenina ovocie 24.-30.3.20.pdf Stiahnuť
Domácnosti zelenina ovocie 24.-30.3.20.pdf Stiahnuť
Domácnosti zelenina ovocie 24.-30.3.20.pdf Stiahnuť

Nová informačná služba

18. 3. 2020 19:38

Od dnes sa môžete registrovať na odber správ obce Hurbanova Ves prostredníctvom mobilnej aplikácie, mailov, facebooku alebo SMS (len dôchodcovia).

Čítať viac

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec Vytvoril: Obec Hurbanova Ves
Prílohy k hláseniu
Hlasenie_rozhlasu.jpg Stiahnuť

Vytvorené službou: Hlásenierozhlasu.sk